Έξυπνα Κτίρια και Αυτοματισμοί Κλιματισμός Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες
Η Technodyne έχει ως κύριο σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Δίκτυα Υπολογιστών, Αυτοματισμούς Κτιρίων, Τηλεπικοινωνίες, Συστήματα Δομημένης Καλωδίωσης, Θέρμανση, Κλιματισμό, κ.α. H εταιρία μας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, καθώς και προϊόντα στους τομείς των Ηλεκτρικών μελετών και έργων, στους Αυτοματισμούς και στην Πληροφορική Τεχνολογία. Eίμαστε μια εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών και μπορούμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σχετική ανάγκη.

Technodyne Ε.Π.Ε. © 2008
Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας - Έξυπνα Κτίρια - Κλιματισμός - Διαχείριση Ενέργειας - Πληροφορική - Τηλεπικοινωνίες
Τηλ.: 210 577 6734, Fax: 210 577 6748

Κατασκευή και Δημιουργία: XTD