ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Technodyne ιδρύθηκε το 2007, με κύριο σκοπό την παροχή υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Δίκτυα Υπολογιστών, Αυτοματισμούς Κτιρίων, Τηλεπικοινωνίες, Συστήματα Δομημένης Καλωδίωσης, Θέρμανση, Κλιματισμό, κ.α.

H εταιρία μας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, καθώς και προϊόντα στους τομείς των Ηλεκτρικών μελετών και έργων, στους Αυτοματισμούς και στην Πληροφορική Τεχνολογία. Eίμαστε μια εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών και μπορούμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σχετική ανάγκη.

Η εμπειρία και η τεχνογνωσία μας αποτελούν εγγύηση για μια άψογη συνεργασία. Η απόφαση σας για μια μελλοντική συνεργασία μαζί μας, θα δώσει μεγάλη χαρά και πιστεύουμε ότι θα είναι προς αμοιβαίο όφελος. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

"Great spirits
have always encountered violent opposition
from mediocre minds"

Albert Einstein
Technodyne Ε.Π.Ε. © 2008
Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας - Έξυπνα Κτίρια - Κλιματισμός - Διαχείριση Ενέργειας - Πληροφορική - Τηλεπικοινωνίες
Τηλ.: 210 577 6734, Fax: 210 577 6748

Κατασκευή και Δημιουργία: XTD