ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ο βασικός σκοπός της Technodyne είναι να αποκτήσουν οι πελάτες της την κατάλληλη υποδομή υψηλής τεχνολογίας, η οποία θα τους επιτρέψει να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες που διαγράφονται στον επιχειρησιακό χώρο. Η ομάδα των συμβούλων μηχανικών που αποτελούν την Technodyne σχεδιάζει λύσεις οι οποίες να καλύπτουν στο έπακρο τις ανάγκες των πελατών, με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαία η συνεργασία με εταιρείες κορυφαίες στο τομέα τους, όπως οι παρακάτω.


ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΚΤΙΡΙΩΝ
Future Home
QBUS Hellas
SP Controls

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Invertor
DAIKIN
LG

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Oktabit


ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Microdata
Central


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
HAI Inc.
Dupline Bus
Technodyne Ε.Π.Ε. © 2008
Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας - Έξυπνα Κτίρια - Κλιματισμός - Διαχείριση Ενέργειας - Πληροφορική - Τηλεπικοινωνίες
Τηλ.: 210 577 6734, Fax: 210 577 6748

Κατασκευή και Δημιουργία: XTD