ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η προμήθεια προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ελάχιστο ενδιαφέρον παρουσιάζει από μόνη της, για τη σύγχρονη επιχείρηση που βλέπει τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό ως πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Έτσι, η προστιθέμενη αξία της Technodyne προς τον πελάτη της, βρίσκεται στο πλήθος των υπηρεσιών που παρέχει, πέρα από τα επιμέρους προϊόντα.

Η σύγχρονη επιχείρηση βρίσκει στην Technodyne κάτι παραπάνω από έναν απλό προμηθευτή. Βρίσκει έναν πραγματικό κι έμπιστο συνεργάτη, που έχει τη δύναμη, από τεχνολογική άποψη, να του εγγυηθεί την ομαλή εκτέλεση των επιχειρηματικών του πλάνων. Οποιαδήποτε υπηρεσία μας παρέχεται είτε σε συνδυασμό, είτε ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη ή από την πώληση προϊόντων.

Η Technodyne αποτελείται από μια ομάδα έμπειρων μηχανικών, η οποία ειδικεύεται στην παροχή custom made λύσεων:

• Ανάλυσης αναγκών και απαιτήσεων

• Κατάρτισης μελέτης, που περιλαμβάνει τα εξής σημεία:
- Οριοθέτηση των στόχων της μελέτης
- Καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης (εξοπλισμός, υλικοτεχνική υποδομή, ανθρώπινοι πόροι)
- Εντοπισμός κατάλληλης τεχνολογίας για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων

• Σχεδίασης, που περιλαμβάνει:
- Αναλυτικό σχεδιασμό λύσης (τεχνικά χαρακτηριστικά, προδιαγραφές, ζητήματα απόδοσης λύσης)
- Πλεονεκτήματα προτεινόμενης λύσης, εναλλακτικές προτάσεις, συμπεράσματα κλπ.
- Κατευθύνσεις σε ό,τι αφορά τον τρόπο υλοποίησης και εκμετάλλευσης της σχεδίασης
- Αξιολόγηση ολοκληρωμένων λύσεων
- Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών


Παράλληλα, η Technodyne είναι μέλος του Project Management Institute και του American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers.
Technodyne Ε.Π.Ε. © 2008
Υπηρεσίες Υψηλής Τεχνολογίας - Έξυπνα Κτίρια - Κλιματισμός - Διαχείριση Ενέργειας - Πληροφορική - Τηλεπικοινωνίες
Τηλ.: 210 577 6734, Fax: 210 577 6748

Κατασκευή και Δημιουργία: XTD